تحولات دنیای امروزه،جهان کسب و کار را نیازمند توجهی عمیق تر نموده است که با احاطه بر علم روز و تجربیات افراد متخصص بتوان موازی با کسب و کار جهانی به پیش رویم.ما به عنوان گروهی از مشاوران، مدیران اجرایی و متخصصان بر آن شدیم تا با راه اندازی گروه اورنگ نسل تمدن کمکی به کسب و کار و اقتصاد کشور نماییم.

رونق کسب و کار شما و کمک به کار آفرینی در بخش های مختلف و متصل کردن حلقه های ایده ، تیم و منابع کار آفرینی
ما بر آنیم فعالیت های زیر را به غایت رسانیم:
* کسب روزی در چارچوب اخلاقیات
* کمک به چرخه اقتصادی از طریق کمک به کسب و کار استاندارد
* نو آوری و روش های خلاقانه برای بهبود مستمر
* آموزش تجربیات برای ماندگاری در عرصه

logo
تقاطع کردستان ملاصدرا - ضلع شمال غربی
بن بست فرشید - پلاک ۴ - واحد ۳

۸۸۶۲۸۰۹۱-۲ ۰۲۱

۸۸۶۲۸۰۹۱-۲ ۰۲۱

info@oorang.ir